Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 168
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 12
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 18
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 686
6 11 Ποτοποιία 52
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 33
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 43
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 49
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 107
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 18
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 111
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 41
15 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 18
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 188
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 4
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 366
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 21
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 33
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 13
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 17
25 31 Κατασκευή επίπλων 216
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 151
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 212
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 201
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 7
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 13
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 69
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 9
33 41 Κατασκευές κτιρίων 1.020
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 126
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.863
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.200
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.806
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.552
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 440
40 50 Πλωτές μεταφορές 45
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 145
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 67
44 55 Καταλύματα 1.438
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 3.442
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 67
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 39
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 35
49 61 Τηλεπικοινωνίες 51
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 231
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 99
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 31
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 52
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 533
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 469
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 36
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 226
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 195
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 65
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 198
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 167
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 406
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 19
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 354
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 49
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 202
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 210
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 15
70 85 Εκπαίδευση 369
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 69
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 8
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 38
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 97
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 5
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 88
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 261
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 3
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 234
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 596
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA