Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 72
2 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 6
3 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 13
4 10 Βιομηχανία τροφίμων 328
5 11 Ποτοποιία 29
6 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 6
7 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 8
8 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 9
9 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 27
10 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 9
11 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 27
12 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 25
13 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 2
14 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 14
15 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 60
16 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1
17 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 113
18 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 10
19 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 7
20 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 15
21 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 2
22 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 12
23 31 Κατασκευή επίπλων 62
24 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 17
25 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 69
26 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 188
27 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 4
28 37 Επεξεργασία λυμάτων 3
29 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 28
30 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 5
31 41 Κατασκευές κτιρίων 405
32 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 88
33 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 338
34 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 403
35 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.663
36 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.749
37 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 245
38 50 Πλωτές μεταφορές 27
39 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
40 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 99
41 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 22
42 55 Καταλύματα 292
43 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 785
44 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 11
45 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 14
46 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 12
47 61 Τηλεπικοινωνίες 25
48 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 78
49 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 31
50 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 25
51 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 27
52 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 79
53 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 230
54 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 13
55 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 119
56 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 132
57 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 52
58 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 63
59 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 28
60 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1
61 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 196
62 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 231
63 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 16
64 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 44
65 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 75
66 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 11
67 85 Εκπαίδευση 88
68 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 44
69 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 6
70 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 11
71 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 18
72 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1
73 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 28
74 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 81
75 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 1
76 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 43
77 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 88
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA