Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 0810 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου 3
2 0811 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 5
3 0812 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης 3
4 0890 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α. 1
5 0891 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 13 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 13 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 13 από 13 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2 ΑΡΕΑ ΙΝΒΕΣΤ ΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 Γ. ΒΛΑΜΑΚΗΣ - Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε.
4 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 ΚΡΑΠΗ ΑΕ
6 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 Μ.ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ - Β.ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΟΕ
9 ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
10 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA