Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2310 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 1
2 2312 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 1
3 2313 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 1
4 2319 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 1
5 2330 Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο 1
6 2331 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 1
7 2332 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 1
8 2341 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 2
9 2350 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 3
10 2351 Παραγωγή τσιμέντου 2
11 2352 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 1
12 2360 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο 2
13 2361 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 6
14 2362 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 1
15 2363 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 4
16 2364 Κατασκευή κονιαμάτων 1
17 2369 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 2
18 2370 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 24
19 2399 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 5
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 60 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 60 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 60 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALTERNATIVE CONSTRUCTION GREECE S.A.
2 CRETA GLASS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
4 ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΑΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΑΝ/ΜΗ ΒΙΟΜΗΧ. Ε/Α ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧ.-ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΥΔΡΑΥΛ. ΕΙΔΩΝ,ΚΑΤΑΣΚ.-ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡ.&ΠΛΕΓΜΑΤ.ΟΙΚΟΔ ΤΟΥΡΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
7 ΑΡΕΑ ΙΝΒΕΣΤ ΚΡΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΊΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
9 ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗ Ο.Ε.
10 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡ.ΧΑΙΡΕΤΗ Ο.Ε.Ε.
11 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΟΕ
12 ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΟΥΜΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
13 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
14 Δ.ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ - Ν.ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε.
15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
16 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ & ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
17 ΔΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΝΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε.
18 ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΟΥΤΣ-ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ ΟΕ
19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
20 Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
21 Κ. ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
22 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Μ.- ΛΥΤΙΝΑΚΗ Ν.Ο.Ε.
23 ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
25 Μ.ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ - Β.ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΟΕ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA