Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 251100 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 7
2 251110 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 7
3 251120 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 2
4 251121 Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα 2
5 251122 Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα 2
6 251123 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 16
7 251199 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA