Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 2800 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 1
2 2822 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 5
3 2825 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 4
4 2829 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 1
5 2830 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1
6 2841 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 2
7 2899 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 15 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 15 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 15 από 15 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 FANGEROW PETRA KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 ΑΚΑΙ Α.ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Ο.Β.Ε.Ε. www.rampalakos.gr
3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
4 ΒΕΝΗΣ Π. ΒΕΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
5 ΚΑΡΜΠΑΔΑΚΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε.
6 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
7 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
8 ΛΙΦΤ ΕΛΛΑΣ LIFT HELFT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
9 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
10 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ
11 Σ.ΠΕΝΤΑΡΗΣ-Χ.ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ Ο.Ε.
12 ΤΟΠΑΛΤΖΑΣ ΛΙΦΤ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA