Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3810 Συλλογή απορριμμάτων 1
2 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 7
3 3812 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 9
4 3820 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 1
5 3821 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 3
6 3831 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 3
7 3832 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 4
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 28 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 28 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 28 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 SKHMAL LTD
2 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΤΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Η RECYCLING CO OF WESTERN CRETE SINGLE MEMBER P.C
3 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)
4 ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
5 ΕΜΜ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
6 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 Ι. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε
8 ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε.
9 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA