Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3810 Συλλογή απορριμμάτων 1
2 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 7
3 3812 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 9
4 3820 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 1
5 3821 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 3
6 3831 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 3
7 3832 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 4
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA