Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4300 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 6
2 4310 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 5
3 4311 Κατεδαφίσεις 11
4 4312 Προετοιμασία εργοτάξιου 39
5 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 1
6 4320 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 1
7 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 37
8 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 46
9 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 17
10 4330 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 6
11 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων 12
12 4332 Ξυλουργικές εργασίες 44
13 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 14
14 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 8
15 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 8
16 4390 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3
17 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 7
18 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 77
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 342 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 342 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 51 μέχρι 75 από 342 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
51 ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
52 Ε. ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
53 Ε. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
54 ΕΜΜ. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
55 ΕΜΜ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
56 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ
57 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
58 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΠΕΙΣ ΤΖΕΟΜΑΤΙΚΑ ΙΚΕ
59 Ι. ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
60 Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε.
61 Ι.ΜΠΕΡΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
62 Ι.ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
63 ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ
65 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.Ε
66 ΙΩΣΗΦ ΑΘ. ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
67 Κ. ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
68 Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
69 Κ. ΤΙΚΚΗΣ - Γ. ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ - Α. ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
70 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
71 ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
72 ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
73 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
74 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
75 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA