Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 19
2 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 1
3 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 3
4 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 2
5 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 5
6 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 3
7 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 2
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 35 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 35 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 35 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2 ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Ο.Ε.
3 ΑΦΟΙ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ Ο.Ε.
4 ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΗ Ο.Ε..
5 Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ELECTRICAL SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ Ο.Ε.
7 ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
8 Ε. ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
10 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 ΚΩΣΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Ε
12 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ν.- ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε.
13 ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε
14 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15 ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 Ν. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
17 Ν.ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ-Ε.ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΟΕ
18 ΝΑΥΤΙΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΠΥΡΟΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
20 Σ.ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ -Ε.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ν.ΚΥΜΙΝΟΥΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
22 ΧΡΩΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA