Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 43300000 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 6
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΑΥΡΑΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 Ι. ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
3 Ι.ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
4 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
5 ΜΗΤΣΙΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
6 Χ.ΤΣΑΜΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA