Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6311 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 25
2 6312 Δικτυακές πύλες (web portals) 3
3 6399 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 3
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 31 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 31 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 31 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CRETIKO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 EMAZE TELEMATICS Ε.Ε.
3 GREG MANSET ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4 NEXT STEP - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 Project House I.K.E. http://project.house
6 QUANTUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7 UP CRETE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
8 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΚΕ
9 ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.Ε.
10 Γ ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
11 Ε.Ε. Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικών Επιστημών
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
13 ΟΝΕΝΕΤ Ι.Κ.Ε.
14 Σ. ΜΑΔΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
15 ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ-ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε. http://www.foodsngoods.com
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA