Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6419 Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από την κεντρική) 9
2 6420 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 4
3 6430 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 4
4 6490 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 2
5 6491 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 1
6 6492 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 2
7 6499 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 4
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 26 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 26 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 26 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 D.SMART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
2 EPCOST HELLENICS OPETATIONS PRIVA
3 SIGMA HOLDINGS ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 ΑΓΓ. ΠΕΤΡΟΜΙΑΝΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 ΑΚΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 Ε.ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
9 ΕΒΟΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ΕΛΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
11 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
13 ΚΑΜΠΑΚΟΥΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ΜΟΝΙΤΟΡ ΝΤΑΙΝΑΜΙΚΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
16 ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
17 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - KIRICHENKO KRISTINA Ο.Ε
18 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
19 ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA