Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6611 Διαχείριση χρηματαγορών 1
2 6612 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 3
3 6619 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 9
4 6621 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 1
5 6622 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 64
6 6629 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 1
7 6630 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 3
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 82 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 82 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 82 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ Ι.Α.-ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χ. Ο.Ε.
27 Ι.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
28 Κ. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
29 Κ.ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30 ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μ. Ι.Κ.Ε.
31 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
32 ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
33 Μ.ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
34 ΜΑΝΙΤΗΣ ΦΡ.& ΣΙΑ ΟΕ
35 ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
36 ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΑΝΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.
37 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ
38 ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
39 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΙΚΕ
40 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
41 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
42 ΣΟΥΙΖ ΤΡΑΣΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ
43 ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΕ
44 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
45 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΡΚΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
46 ΧΑΒΑΛΕΔΑΚΗ Μ. - ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ http://www.minoan-properties.com
47 ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
48 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
49 ΩMEGA GROUP DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA