Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALTUS LSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRECON O.E.
3 ELDO ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 EPCOST HELLENICS OPETATIONS PRIVA
5 Β. ΠΡΕΝΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 ΕΝΟΜΙΧ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
8 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΟΕ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA