Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 712000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1
2 712010 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 3
3 712011 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας 2
4 712012 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 1
5 712013 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 4
6 712014 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 2
7 712019 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 5
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADMES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.admes.gr
2 Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ELECTRICAL SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ε.Ε.Ε. WWW.RENIERISOLIVEOIL.GR
4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
6 Μ. ΠΑΠΙΔΑΚΗ - Α. ΚΑΜΗΛΑΚΗ Ο.Ε.
7 ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 ΤΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕ WWW.KTEOKRITIS.GR
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA