Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 854200 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1
2 854210 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
3 854211 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
4 854212 Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
5 854213 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
6 854214 Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
7 854215 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
8 854216 Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 Ε.Ε. Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικών Επιστημών
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA