Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 9 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 9 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 9 από 9 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADMES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία www.admes.gr
2 ΕΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
4 ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ Η.-ΣΟΦΙΑΝΟΣ Σ. Ο.Ε.
5 Σ.ΠΕΝΤΑΡΗΣ-Χ.ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ Ο.Ε.
6 Σ.ΧΛΩΡΑΚΗΣ-Ε.ΜΑΝΔΡΑΜΠΑΖΑΚΗΣ Ο.Ε.Τ.Ε.
7 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. http://www.sarris-energy.gr
8 ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA