Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΩΝ.Ε/Α ΑΝΑΠΤ.ΠΑΡΑΓ.ΕΜΠΟΡ.ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ MULTIMEDIA & ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: MULTI MEDIA CENTER A.E.
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΔΟΥ 10, 73135, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 88447
e-mail: MARIA@MSC.GR
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 47413101 Λιανικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α. 47413112 Λιανικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ) 47413108 Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47413108 Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
2 47413101 Λιανικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α.  
3 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο  
4 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο  
5 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
6 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
7 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
8 47413108 Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης  
9 47413108 Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης  
10 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
11 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
12 47413112 Λιανικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων  
13 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
14 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
15 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
17 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ)  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA