Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΑΝ. ΓΟΓΟΝΗ 46, 73135, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 87407
e-mail: KAMPAKOSG@CHANIA-CCI.GR
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731401 Χονδρικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 47524919 Λιανικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 47524204 Λιανικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 47524202 Λιανικό εμπόριο άλλων βουρτσών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731405 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731660 Χονδρικό εμπόριο ψευδοροφών και χωρισμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 47524203 Λιανικό εμπόριο άλλων κολλών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 ΚΥΡΙΑ 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731403 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων και παρόμοιων ειδών, τριμμένου γυαλιού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731615 Χονδρικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 43291100 Εργασίες μόνωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 31/10/2007
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
2 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
3 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
4 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
5 43291100 Εργασίες μόνωσης  
6 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
7 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
8 47524202 Λιανικό εμπόριο άλλων βουρτσών π.δ.κ.α.  
9 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
10 47524203 Λιανικό εμπόριο άλλων κολλών  
11 47524204 Λιανικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών  
12 47524919 Λιανικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις  
13 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
14 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων  
15 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
16 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
17 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
18 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
19 46731401 Χονδρικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών  
20 46731615 Χονδρικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις  
21 46731403 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων και παρόμοιων ειδών, τριμμένου γυαλιού  
22 46731405 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο  
23 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  
24 46731660 Χονδρικό εμπόριο ψευδοροφών και χωρισμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA