Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: 108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΣΥΚΟΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ, 73100, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821094001 2821034408
e-mail: kreo108@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10113000 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων 46311216 Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων 46321103 Χονδρικό εμπόριο άκρων ζώων 46321108 Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, νωπών ή κατεψυγμένων 46321109 Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών 46321110 Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης 46321112 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης 46321114 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης 46321115 Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων 46321117 Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια, βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης ή κατεψυγμένων 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 47211212 Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος 47221302 Λιανικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος 47291802 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος
2 10113000 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων  
3 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
4 47221302 Λιανικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα  
5 47291802 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά  
6 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος  
7 47211212 Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων  
8 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος  
9 46321103 Χονδρικό εμπόριο άκρων ζώων  
10 46321108 Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, νωπών ή κατεψυγμένων  
11 46321109 Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών  
12 46321110 Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης  
13 46321112 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης  
14 46321114 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης  
15 46321115 Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης  
16 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων  
17 46311216 Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων  
18 46321117 Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια, βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης ή κατεψυγμένων  
19 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA