Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Λ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 124 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 99727
e-mail: ydrotexniki@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/05/2013 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/05/2013 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 46721200 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 ΚΥΡΙΑ 24200000 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 77391901 Υπηρεσίες ενοικίασης αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/05/2013 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/05/2013 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 20160000 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/05/2013 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 02/08/1999
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 24200000 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
2 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
3 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
4 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
5 20160000 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  
6 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
7 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
8 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
9 77391901 Υπηρεσίες ενοικίασης αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού  
10 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
11 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
12 46721200 Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων  
13 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
14 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA