Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KMF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Διακριτικός τίτλος: K.M.F. ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, 73135, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 70604 28210 75626 28210
FAX: 2821072803
e-mail: INFO@KMF.GR
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46731641 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
4 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
5 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
7 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
8 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
9 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
10 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
11 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
12 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
13 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
14 46731641 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA