Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MAREPROTECT CRETE CO
Διεύθυνση: ΠΑΖΙΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 73100, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821020936
FAX: 2821066261
e-mail: GBRIDZE@HELLASONLINE.GR
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 36001200 Παροχή μη πόσιμου νερού 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α. 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι) 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α.  
5 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 36001200 Παροχή μη πόσιμου νερού  
7 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
8 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
9 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)  
10 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων  
11 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
12 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
13 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
14 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
15 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
16 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
17 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
18 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
19 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)  
20 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
21 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
23 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
24 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
25 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
26 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών  
27 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA