Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΟΜΥΛΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΔΟΜΥΛΚΟ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΙΑΣ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 91333 28210
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/02/2003 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/02/2003 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 07/02/2003
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
2 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
3 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA