Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΕΚΟΠΛΑΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ
Διεύθυνση: 7ο ΧΙΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΟΥΔΑΣ , 73200, .
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 28210 20608
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 37001201 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 16241100 Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 46731212 Χονδρικό εμπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξυλεία 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38122300 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
2 16241100 Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο  
3 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
4 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
5 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
6 38122300 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων  
7 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων  
8 37001201 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών  
9 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
10 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
11 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
12 46731212 Χονδρικό εμπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξυλεία  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA