Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Χ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΙΚΑΡΟΣ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΣΚΙΝΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, 73100, -
Δήμος: ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 28210 23084
e-mail: INFO@IKAROS-LIFT.GR
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ Ε/Α
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 77291601 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 77291601 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 47524714 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της χλόης) 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων 47524708 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47524707 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή 47524707 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα 47524708 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
2 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
3 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
4 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
5 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
6 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές  
7 47524707 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα  
8 47524707 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα  
9 47524708 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων  
10 47524708 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων  
11 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
12 47524714 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της χλόης)  
13 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή  
14 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή  
15 77291601 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές  
16 77291601 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές  
17 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
18 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
19 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
20 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
21 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
22 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
23 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
24 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
25 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
26 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
27 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
28 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
29 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  
30 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA