Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
Διεύθυνση: Λ. ΣΟΥΔΑΣ 288, 73200, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 90132
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 10113100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 01451200 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα 10113100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 10111300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 46382924 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού 10113200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 10111300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 01461000 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα 10113300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 10111200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10113200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 01451200 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα 01461000 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα 10111200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10113300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46230000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
2 01451200 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα  
3 01451200 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα  
4 01461000 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα  
5 01461000 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα  
6 10113100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
7 10113100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
8 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
9 10111100 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
10 10113300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
11 10113300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
12 10111300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
13 10111300 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
14 10113200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
15 10113200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο  
16 10111200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
17 10111200 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη  
18 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών)  
19 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών)  
20 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
21 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
22 46320000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
23 46382924 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA