Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΒΟΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: EVOTEK Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Ι.ΚΑΛΟΓΕΡΗ 4, 73131, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821099899
FAX: 2821099190
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45201104 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 52212500 Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης 52212500 Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων 45201105 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 45201403 Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων
2 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
3 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
4 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
5 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
7 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
8 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
9 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
10 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
12 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
13 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
14 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
15 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
16 45201403 Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
17 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  
18 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  
19 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών  
20 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών  
21 45201104 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
22 45201105 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
23 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
24 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
25 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
26 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
27 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
28 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
29 52212500 Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης  
30 52212500 Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης  
31 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
32 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
33 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
34 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
35 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
36 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
37 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
38 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
39 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA