Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Τ. & Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΠΤΕΡΩΝ 5, 73135, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
2 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
3 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
4 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
5 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
8 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
9 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
10 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
11 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
12 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
13 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
14 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
15 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
16 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
17 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  
18 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
19 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
20 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
21 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA