Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3, 73213, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 28210 42378 2821042800
e-mail: MELAKIS@CHA.FORTHNET.GR
Νομική μορφή: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 43222001 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)  
4 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών  
7 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
8 28259000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
9 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)  
10 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων  
11 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
12 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης  
13 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
14 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
15 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
16 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
17 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
18 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
19 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
20 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
21 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
22 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
23 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA