Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΡΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΑΡΧΩΝ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΓΕΡΑΝΙ - ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 73014, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 61617 28210 2821058380
FAX: 2821050145
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α. 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
4 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
5 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
6 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
7 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
8 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
9 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
10 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
11 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
12 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
13 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα  
14 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
15 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
16 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
17 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
18 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
19 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
20 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
21 43110000 Κατεδαφίσεις  
22 43110000 Κατεδαφίσεις  
23 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
24 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
25 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
26 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
27 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
28 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α.  
29 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA