Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Μ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΛΜΕΤΑΛ
Διεύθυνση: ΘΕΡΙΣΣΟ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821090072 & 36050
e-mail: leventakisapos@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 25112304 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46141317 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47524915 Λιανικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
2 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
3 46141317 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
7 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως  
8 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
9 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  
10 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
11 47524915 Λιανικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
12 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
13 25112304 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο  
14 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
15 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA