Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ι. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, 73134, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 51845 28210
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 46721311 Χονδρικό εμπόριο καθορισμένων μορφών (profiles) από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 ΚΥΡΙΑ 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008 47524974 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/02/2008
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
2 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
3 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
7 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
8 47524974 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα  
9 46721311 Χονδρικό εμπόριο καθορισμένων μορφών (profiles) από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA