Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΩΣΗΦ ΑΘ. ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΑΡΩΝΙ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821063247
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 ΚΥΡΙΑ 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 45113900 Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 43994000 Εργασίες σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2008
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων
2 45113900 Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων π.δ.κ.α.  
3 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
4 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
5 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
6 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
7 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
8 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
9 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
10 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων  
11 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
12 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
13 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
14 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων  
15 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA