Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΑΥΡΑΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ALPHA OMEGA CRETE
Διεύθυνση: ΑΛΜΥΡΙΔΑ, 73008, -
Δήμος: ΒΑΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2825031260
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/05/2008 ΚΥΡΙΑ 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/05/2008 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/05/2008 43300000 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/05/2008 43994000 Εργασίες σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/05/2008
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
2 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
3 43300000 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
5 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA