Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ ΑΕ
Διεύθυνση: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 137, 73100, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 70812
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 46431111 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 ΚΥΡΙΑ 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 47545418 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 18/02/2009
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων
2 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
3 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
4 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
5 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
6 47545418 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα  
7 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
8 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
9 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
10 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
11 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
12 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους  
13 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
14 46431111 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα  
15 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA