Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΜΑΖΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΛΟΥΛΟΣ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: GMAZANAKIS@YAHOO.COM;mazanakistherm@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009 ΚΥΡΙΑ 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/09/2009
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων
2 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
5 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
6 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
7 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
8 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
9 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA