Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΥΙΟΙ Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΔΡΑΚΟΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 73200, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 89370 28210
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010 ΚΥΡΙΑ 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010 47646531 Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 23/12/2010
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών
2 47646531 Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία  
3 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
4 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
5 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
6 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
7 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA