Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALTUS LSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALTUS LSA
Διεύθυνση: ΒΙΟΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚ.ΤΕΤΡΑΓ.22 ΑΡΙΘΜ.9, 73100, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821044492
e-mail: msarri@altus-lsa.com
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 30303200 Κατασκευή αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών, βάρους χωρίς φορτίο <= 2 000 kg ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 33161000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011 ΚΥΡΙΑ 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/05/2011
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
2 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
3 46141101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
4 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
5 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
6 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
7 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA