Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ν. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΓΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Διεύθυνση: ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ, 73003, -
Δήμος: ΒΑΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ Ε/Α
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία 33203500 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 01192101 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών 01231301 Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια" 01231302 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών 01231303 Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 46371002 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 46211921 Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών 46221001 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών 46311105 Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών 46311203 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών 46311207 Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών 46371001 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών 46171124 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
2 46171124 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ  
3 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
4 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
5 01231301 Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια"  
6 01231302 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών  
7 01231303 Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων  
8 01192101 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών  
9 01631004 Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων  
10 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία  
11 33203500 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού  
12 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
13 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
14 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
15 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
16 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
17 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
18 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
19 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
20 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
21 46311105 Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών  
22 46311203 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών  
23 46221001 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών  
24 46371001 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών  
25 46371002 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων  
26 46311207 Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών  
27 46211921 Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA