Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ECO GREEN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ECO GREEN Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΣΤΕΛΙ, 73400, -
Δήμος: ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 24135 28220
FAX: 24135 28220
e-mail: e.kask@yahoo.gr
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 81221201 Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 ΚΥΡΙΑ 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 70221501 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/07/2011
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
2 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
3 70221501 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών  
4 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
5 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
6 81221201 Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)  
7 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
8 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)  
9 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
10 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
11 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
12 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
13 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
14 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
15 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
16 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA