Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALTERNATIVE CONSTRUCTION GREECE S.A.
Διεύθυνση: ΝΕΡΙΑΝΑ ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ, 73002, -
Δήμος: ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2824031505
e-mail: INFO@TROPIC.GR
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46731644 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 ΚΥΡΙΑ 43320000 Ξυλουργικές εργασίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 46731104 Χονδρικό εμπόριο κορμών ξυλείας τροπικών δένδρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 32992101 Κατασκευή ομπρελών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 23611200 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 46421152 Χονδρικό εμπόριο ομπρελών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012 43911900 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/01/2012
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43320000 Ξυλουργικές εργασίες
2 43911900 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών  
3 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων  
4 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών  
5 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
6 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
7 43321008 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης  
8 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
9 32992101 Κατασκευή ομπρελών  
10 23611200 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
11 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων  
12 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
13 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
14 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών)  
15 46731104 Χονδρικό εμπόριο κορμών ξυλείας τροπικών δένδρων  
16 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  
17 46421152 Χονδρικό εμπόριο ομπρελών  
18 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου  
19 46731644 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA