Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: SHIP SERVICES AND SUPPLIES L.T.D.
Διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99, 73200, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: -
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ). ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 ΚΥΡΙΑ 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/05/2012
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
2 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
3 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία  
4 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
5 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
6 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
7 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
8 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
9 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
10 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA