Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΤΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Η RECYCLING CO OF WESTERN CRETE SINGLE MEMBER P.C
Διεύθυνση: ΠΟΡΤΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ) ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ-ΚΕΡΑΜΙΩΝ, 73100, .
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: KOSTAS414@HOTMAIL.GR
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 10/08/2012 ΚΥΡΙΑ 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 10/08/2012 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 10/08/2012 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 10/08/2012 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 10/08/2012 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 10/08/2012
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
2 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
3 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών  
4 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
5 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
6 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA