Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LEADER BROKERS IKE
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 14, 73134, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση 65201100 Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής 65201200 Υπηρεσίες αντασφάλισης έναντι ατυχημάτων 65201300 Υπηρεσίες αντασφάλισης ασθενείας 65202100 Υπηρεσίες αντασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη 65202200 Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 65202300 Υπηρεσίες αντασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών 65202400 Υπηρεσίες αντασφάλισης φορτίων 65202500 Υπηρεσίες αντασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών 65203100 Υπηρεσίες αντασφάλισης γενικής ευθύνης 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση
2 65202200 Άλλες υπηρεσίες αντασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων  
3 65201300 Υπηρεσίες αντασφάλισης ασθενείας  
4 65203100 Υπηρεσίες αντασφάλισης γενικής ευθύνης  
5 65201200 Υπηρεσίες αντασφάλισης έναντι ατυχημάτων  
6 65201100 Υπηρεσίες αντασφάλισης ζωής  
7 65202300 Υπηρεσίες αντασφάλισης θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών  
8 65202500 Υπηρεσίες αντασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών  
9 65202100 Υπηρεσίες αντασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη  
10 65202400 Υπηρεσίες αντασφάλισης φορτίων  
11 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
12 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
13 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA