Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ELDO ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ELDO Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 29, 73300, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: INFO@ELDO.GR;LISA@ELDO.GR
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 10391800 Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33131100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33131101 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33131200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33131300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203100 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203200 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203300 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μεταλλουργία ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203400 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για ορυχεία ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203500 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203600 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203700 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203800 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33204100 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38122500 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 42112002 Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121102 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121201 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 43999008 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων 46382906 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 46431400 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 52212904 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 52241300 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 52241902 Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 52241904 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 53101401 Υπηρεσίες πώλησης γραμματόσημων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78101200 Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301100 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301300 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301600 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 82191200 Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 82200000 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού ΜΕ ΛΗΞΗ 10/09/2016 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46491923 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί
2 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
3 10391800 Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ  
4 36003001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού  
5 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
6 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων  
7 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
8 46382906 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
9 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
10 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών  
11 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών  
12 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
13 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA