Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ARTECH Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ARTECH
Διεύθυνση: ΕΒΑΝΣ ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: info@artit.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ Ε/Α
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 77391301 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων 77391301 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 77391302 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών 77391302 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
2 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
3 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
4 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
5 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
6 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
7 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
8 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
9 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
10 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
11 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
12 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
13 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
15 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
16 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
17 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
18 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
19 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
20 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
21 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
22 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
23 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
24 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
25 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
26 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
27 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
28 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
29 95111001 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων  
30 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
31 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
32 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
33 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
34 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια  
35 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια  
36 77391301 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων  
37 77391301 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων  
38 77391302 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών  
39 77391302 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών  
40 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
41 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
42 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
43 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
44 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
45 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
46 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
47 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
48 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
49 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
50 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
51 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
52 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
53 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
54 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
55 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
56 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
57 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
58 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
59 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
60 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
61 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
62 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
63 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
64 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
65 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
66 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
67 46691543 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών επαγγελματικών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
68 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  
69 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  
70 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης  
71 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA