Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SMARTOIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 16, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2013 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2013 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2013 ΚΥΡΙΑ 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/03/2013
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
2 72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
3 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
4 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA