Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EYE WISH ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: EYE WISH ΟΕ
Διεύθυνση: ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 17, 73134, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821008663
e-mail: KOKALLIG@GMAIL.COM
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 46431415 Χονδρικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 ΚΥΡΙΑ 47788313 Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 46691505 Χονδρικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 47778202 Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 47788301 Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 46481005 Χονδρικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 46431400 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013 47788319 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/03/2013
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788313 Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών
2 47788301 Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.  
3 47778202 Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων  
4 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
5 47788319 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής  
6 46691505 Χονδρικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.  
7 46481005 Χονδρικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων  
8 46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
9 46431415 Χονδρικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά  
10 46431400 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA