Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 183, 73100, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821079055
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 47524921 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013 ΚΥΡΙΑ 46721408 Χονδρικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/05/2013
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46721408 Χονδρικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο
2 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
3 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  
4 47524921 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο  
5 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
6 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
7 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
8 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
9 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA